Alles wat je moet weten over de WLTP-norm in 2024

Wie uitstoot van auto’s zegt, denkt ongetwijfeld aan termen als NEDC, NEDC 2.0, WLTP... Er bestaat veel onduidelijkheid rond, zelfs in 2024! In dit artikel vind je een gedetailleerde uitleg over de WLTP, waarom hij de vorige testprocedures heeft vervangen, hoe nauwkeurig hij is en welke impact hij heeft op bedrijfswagens.

Dit zijn de topics die aan bod komen:

 • Wat is de WLTP-norm?
 • Waarom heeft de WLTP-norm de NEDC vervangen?
 • WLTP vs NEDC: wat zijn de verschillen tussen deze testprocedures?
 • Welke impact heeft de WLTP-norm op bedrijfswagens?some text
  • Gevolgen voor het Voordeel van Alle Aard (VAA)
  • Effect op de belasting op inverkeerstelling (BIV)
 • WLTP of NEDC, waar staan we vandaag (2024)?
 • Wat kun je doen tegen hogere belastingen?

Klaar? Daar gaan we!

Wat is de WLTP-norm?

Een betere manier om de CO2-uitstoot in kaart te brengen

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste [30%] te verminderen met een laag inkomen zullen profiteren van een vermindering van de CO2-uitstoot ten opzichte van het niveau van 2005. Om dit doel te bereiken, moet iedereen bijdragen tot de ecologische transitie, die wordt aangemoedigd door een reeks recente maatregelen. Deze omvatten steeds strengere controles op de CO2-uitstoot van voertuigen. Aangezien de autosector een van de grootste vervuilers is, moet de koolstofvoetafdruk ervan beperkt worden.

Met het oog op het milieu en om zo correct mogelijk te kunnen meten, heeft de EU de procedure voor het controleren van CO2-niveaus verstrengd. Dit heeft geleid tot de WLTP-norm, die sinds september 2018 de NEDC-norm vervangt voor alle nieuwe voertuigen.

Definitie van de WLTP-cyclus

Wat is de definitie van dit concept en wat kenmerkt een WLTP-cyclus? Het acroniem staat voor Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure (wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen). Ze omvat een reeks tests die worden opgelegd aan alle auto's met verbrandingsmotor om hun brandstofverbruik, CO2-uitstoot en de vervuilende gassen die ze uitstoten te meten.

In het geval van elektrische voertuigen wordt deze norm ook gebruikt om hun theoretische WLTP-actieradius te berekenen, gebaseerd op een aantal basisaannames die we hieronder in meer detail zullen beschrijven.

Principes en aannames WLTP-test

 De belangrijkste aannames en principes inherent aan de WLTP-procedure zijn onder andere de volgende:

 • een testduur van 30 minuten, wat overeenkomt met ongeveer 23 km;
 • een 52% stedelijk parcours;
 • een maximumsnelheid van 131 km/u ;
 • een gemiddelde snelheid van 46,5 km/u ;
 • een aanvankelijke buitentemperatuur van 14°C, die daarna stijgt tot 23°C.

Opgelet echter: hoewel deze nieuwe testprocedure veel betrouwbaarder is, moet deze met een korreltje zout worden genomen. Het weerspiegelt een rijstijl die niet noodzakelijkerwijs de jouwe is en wegen die niet per se vergelijkbaar zijn met degene waarop je dagelijks rijdt.

Waarom heeft de WLTP-norm de NEDC vervangen?

De NEDC-norm (New European Driving Cycle), die werd geïntroduceerd in 1992 en voor het laatst werd bijgewerkt in 1997, was duidelijk verouderd. De belangrijkste kritiek erop betrof het gebrek aan realisme, omdat de testlaboratoria geen realistische rijomstandigheden konden weergeven.

Bovendien werd deze norm in eerste instantie geïntroduceerd voor benzineauto's, voordat hij werd uitgebreid naar diesel-, elektrische en hybride auto's. Logisch dus dat de gemeten brandstof- en CO2-cijfers niet strookten met de werkelijkheid.

De WLTP-norm werd ingevoerd om de consument transparante informatie te bieden en om een groenere mobiliteit te bewerkstelligen.

WLTP vs NEDC: wat zijn de verschillen tussen deze testprocedures?

De WLTP-cyclus heeft de NEDC-norm dus vervangen, maar wat zijn nu de verschillen? En wat maakt de nieuwe testmethode realistischer? Hier is alles wat je erover moet weten..

De verschillen tussen de WLTP- en NEDC-testprocedures

Eerst en vooral weerspiegelen de testomstandigheden een realistischer gebruik van de auto.. Hoewel de testcyclus nog steeds in het laboratorium plaatsvindt, wordt er nu rekening gehouden met verschillende soorten weg- en weersomstandigheden. Er worden ook verschillende rijfasen getest, zoals schakelen, stoppen, remmen en accelereren. Ten slotte houdt de WLTP-norm, in tegenstelling tot de NEDC, rekening met de voertuigopties die een invloed hebben op de CO2-uitstoot.

Opmerkelijk is ook dat::

 • de test nu 30 minuten duurt in plaats van 20 ;
 • de afgelegde afstand 23 km in plaats van 11 km is ;
 • de maximumsnelheid 131 km/u bedraagt in plaats van 120 km/u voorheen;
 • de gemiddelde snelheid 46,5 km/u bedraagt, terwijl dat bij de NEDC 34 km/u was.

Ook de buitentemperaturen en verdeling binnen en buiten de stad zijn herzien om een grotere betrouwbaarheid te bieden.

‍Kortom, de WLTP-norm is nauwkeuriger en de resultaten bewijzen dat! De uitstoot van verontreinigende stoffen is 20% tot 35% hoger onder WLTP-omstandigheden dan onder de NEDC.

De impact van het WLTP-protocol in cijfers

Bij wijze van illustratie en om een idee te hebben van de grootteorde hebben we enkele cijfers opgezocht.

 • De Volvo XC40 D3 R Design gaat van 127 g/km onder de NEDC-norm naar 144 g/km onder WLTP-omstandigheden, een stijging van 17 g/km;
 • De Volkswagen Tiguan 2.0 TDI gaat van 122 g/km onder de NEDC-norm naar 156 g/km onder WLTP-condities, een stijging van 34 g/km.

Inderdaad: deze nieuwe norm verplicht fabrikanten om milieuvriendelijkere voertuigen te produceren, willen ze aan de CO2-emissielimieten voldoen.

Welke impact heeft de WLTP-norm op bedrijfswagens?

De WLTP-norm heeft de autosector op zijn kop gezet, en dat geldt natuurlijk ook voor bedrijfswagens. Dit zijn twee van de belangrijkste aspecten die van invloed zijn op de fiscale aspecten van leaseauto's.

Gevolgen voor het Voordeel van Alle Aard (VAA)

De CO2-uitstoot van auto's wordt meegenomen in de berekening van het Voordeel van Alle Aard. Als gevolg van de overgang van NEDC naar WLTP zijn de bedragen van het Voordeel van Alle Aard dus gestegen.

Laten we een concreet voorbeeld nemen van RTBF, voor een benzineauto die €30.000 kost. Als je ervan uitgaat dat het voertuig 100 gram CO2 uitstoot volgens de NEDC en 130 gram CO2 volgens de WLTP, dan levert dit een verschil in VAA op van €700 per jaar, of ongeveer €60 per maand.

Effect op de belasting op inverkeerstelling (BIV)

Er is ook een effect op de belasting op inverkeerstelling, al is het beperkt. De BIV is in sommige gevallen met enkele tientallen euro's gestegen, maar je hoeft het bedrag maar één keer te betalen.

De verkeersbelasting die elk jaar moet worden betaald, blijft ongewijzigd voor leasewagens en auto’s ingeschreven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest. In het Vlaamse Gewest is er wel sprake van een stijging, omdat de verkeersbelasting daar ook rekening houdt met de CO2-uitstoot. 

Een ander punt om rekening mee te houden is dat Lizy in het geval van een operationele lease deze twee belastingen betaalt. Je hoeft je er dus geen zorgen over te maken!

WLTP of NEDC, waar staan we vandaag?

Met het oog op een soepele overgang van de NEDC- naar de WLTP-norm konden autofabrikanten vanaf 1 januari 2021 naast de WLTP-waarde ook een gecorreleerde NEDC CO2-waarde opgeven, ook wel NEDC 2.0 genoemd.

Dankzij deze NEDC 2.0-formule kon de WLTP-waarde omgezet worden in een lagere NEDC-waarde. Dit overgangssysteem gaf een hoger resultaat dan NEDC, maar nog steeds lager dan WLTP.

De huidige stand van zaken?

 • autobezitters kunnen vandaag nog steeds kiezen tussen de NEDC 2.0-waarde en de WLTP-waarde als beide waarden worden vermeld op het gelijkvormigheidsattest (COC);
 • Er is geen ontkomen aan, de belastingen zullen stijgen, want sinds de zomer van 2021 vermelden veel automerken enkel nog de WLTP-waarde.

Het dient te worden vermeld dat wanneer er sprake is van twee CO2-waarden op het gelijkvormigheidsattest, de beslissing bij het leasebedrijf ligt, want dat is immers de eigenaar van het voertuig. Bij LIZY hebben we besloten om altijd de WLTP-waarde te gebruiken als er een keuze is, omdat deze norm representatiever is voor de werkelijke uitstoot tijdens het rijden.

Dus wat kunnen we doen aan de belastingverhoging?

Kortom, de WLTP-norm werd geïntroduceerd om de onrealistische, voorbijgestreefde NEDC te vervangen. De nieuwe WLTP-norm maakt het mogelijk om de CO2-uitstoot van auto's realistischer in te schatten, wat om verschillende redenen interessant is. Het zorgt voor meer transparantie voor consumenten en moedigt fabrikanten aan om groenere voertuigen te produceren. 

Helaas heeft deze verbeterde standaard een negatieve impact op de aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Maar geen paniek: er zijn oplossingen!

Eén manier is om te kiezen voor auto's met de laagste CO2-uitstoot, zoals hybride of elektrische auto's. Maar pas op dat je niet in de val trapt van de fake hybrides!

En dat is nog niet alles. Er moet ook worden opgemerkt dat voor aankopen of leasecontracten vanaf 2026 alleen 100% elektrische modellen fiscaal aftrekbaar blijven.

Onze elektrische leasewagens

Je kunt ook een mobiliteitsbudget opstellen om verschillende milieuvriendelijke alternatieven te combineren. Heb je interesse?  We leggen je hier alles uit wat je moet weten over het mobiliteitsbudget !

Onze handige tools helpen je op weg

Bereken het VAA

Wat is het maandelijkse Voordeel Alle Aard dat de werknemer moet afdragen ?

Meer weten

Car Policy voorbeeld

Op zoek naar een car policy? Download hier een gratis voorbeeld!

Meer weten

Bereken de TCO van je wagenpark

Kijk verder dan enkel de aankoopprijs en bereken het totale kostenplaatje van de wagen

Meer weten