Update over WLTP-norm 2023

Met alle veranderingen in de wetgeving rond de uitstoot van auto's, is het geen wonder dat we de weg kwijt zijn! Wat is die WLTP-norm? Of de NEDC-norm? En wat met NEDC 2.0? Laten we proberen de dingen wat duidelijker te maken.

In dit artikel lees je:

  • Wat is de WLTP-norm?
  • Waarom houden we de NEDC-norm niet aan?
  • Wat zijn de verschillen tussen WLTP en NEDC?
  • Wat is de impact van de WLTP-norm op bedrijfswagens?
  • WLTP of NEDC, waar staan we vandaag (2023)?
  • Wat te doen aan de belastingverhoging?

Hier gaan we!

Wat is de WLTP-norm?

Naar aanleiding van de doelstelling van de Europese Unie om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 30% te verminderen, worden er in alle landen steeds meer maatregelen genomen. De automobielsector, die een van de grootste vervuilers is, gaat dan ook niet vrijuit.

Om misbruik van misleidende emissiecijfers te voorkomen, heeft de EU de procedure voor de meting van CO2-percentages aangescherpt. Zo is de WLTP-norm tot stand gekomen.

WLTP staat voor Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure (wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen). Het is een reeks tests die elke auto op de markt moet doorstaan om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van het voertuig te meten, alsook de verontreinigende gassen die worden uitgestoten. Deze nieuwe procedure is in se de opvolger is van de NEDC-norm.

Waarom houden we de NEDC-norm niet aan?

De NEDC-norm (New European Driving Cycle), die in 1992 van kracht werd en voor het laatst werd bijgewerkt in 1997, was duidelijk verouderd. De belangrijkste kritiek op de NEDC was het gebrek aan realisme.

Dit komt doordat de in laboratoria uitgevoerde tests de werkelijke rijomstandigheden totaal niet weerspiegelden. Bovendien werd deze norm oorspronkelijk ingevoerd voor benzineauto's en later uitgebreid tot diesel, elektrische en hybride auto's. Geen wonder dat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij deze tests ver onder de werkelijke uitstoot vielen.

De WLTP-norm werd daarom ingevoerd in een poging om transparantie voor de consument te waarborgen en een stap te zetten naar milieuvriendelijker mobiliteit.

Wat zijn de verschillen tussen WLTP en NEDC?

Maar is de WLTP-procedure dan zoveel beter dan de NEDC?

Nou, ten eerste zijn de testomstandigheden representatiever voor het echte rijden. Hoewel de cyclus nog steeds in het laboratorium wordt uitgevoerd, wordt nu rekening gehouden met verschillende wegtypes en weersomstandigheden. Ook worden verschillende fasen van het rijden getest: schakelen, stoppen, remmen en optrekken. Ten slotte houdt de WLTP-norm, in tegenstelling tot de NEDC, rekening met de voertuigopties die een invloed hebben op de CO2-uitstoot.

Kortom, de WLTP-norm is nauwkeuriger, en de resultaten bewijzen het. De uitstoot van verontreinigende stoffen ligt met WLTP 20 tot 35% hoger dan met NEDC.

CO2 emissions

Kijk eens naar de cijfers die door autofabrikanten zijn gepubliceerd:

  • De Volvo XC40 D3 R Design gaat van 127 g/km onder NEDC naar 144 g/km onder WLTP, een stijging van 17 g/km
  • De Volkswagen Tiguan 2.0 TDI daarentegen gaat van 122 g/km volgens de NEDC-norm naar 156 g/km volgens de WLTP-norm, een stijging van 34 g/km.

Een voordeel is dat deze nieuwe norm de autofabrikanten dwingt milieuvriendelijker voertuigen te produceren om aan de CO2-emissiedrempels te voldoen.

Wat is de impact van de WLTP-norm op bedrijfswagens?

De WLTP-norm heeft de auto-industrie in alle opzichten op zijn kop gezet, uiteraard ook voor bedrijfswagens. Laten we eens nagaan hoe twee belangrijke aspecten jouw maandelijks leasebedrag beïnvloeden:

Gevolgen voor het voordeel in natura (VAA)

Het probleem met de WLTP-norm is dat de CO2-uitstoot van auto's wordt gebruikt om de belastingen te berekenen. Deze CO2-percentages spelen immers een sleutelrol bij de berekening van het belastbare VAA. Deze hogere tarieven leiden dus tot een lagere belastingaftrek voor deze voertuigen.Het probleem met de WLTP-norm is dat de CO2-uitstoot van auto's wordt gebruikt om de belastingen te berekenen. Deze CO2-percentages spelen immers een sleutelrol bij de berekening van het belastbare VAA. Deze hogere tarieven leiden dus tot een lagere belastingaftrek voor deze voertuigen.

Laten we een concreet voorbeeld nemen. RTBF heeft de berekening gemaakt voor een benzineauto van 30.000 euro. Aangezien het voertuig 100 gram CO2 uitstootte met de NEDC-norm en 130 gram CO2 met WLTP, resulteert dit in een verschil in NTD van 700 €/jaar of ongeveer 60 €/maand.

Gevolgen voor de Belasting Inverkeerstelling (BIV)

Er zij op gewezen dat er ook een effect is op de registratiebelasting op voertuigen (BIV), zij het een gering effect. De BIV stijgt weliswaar met enkele tientallen euro's, maar deze belasting moet slechts eenmaal worden betaald.

De jaarlijkse wegenbelasting blijft ongewijzigd omdat deze niet afhankelijk is van de CO2-uitstoot.

WLTP of NEDC, waar staan we vandaag?

Met het oog op een vlotte overgang van de NEDC-norm naar de WLTP-norm mogen autofabrikanten vanaf 1 januari 2021 naast de WLTP-waarde een gecorreleerde NEDC-CO2-waarde blijven vermelden, ook wel NEDC 2.0 genoemd.

Met deze NEDC 2.0-formule kunnen fabrikanten de WLTP-waarde omzetten in de lagere NEDC-waarde. Dit overgangssysteem geeft een hoger resultaat dan met NEDC, maar minder dan met WLTP.

Vervolgens werd in mei 2021 door Vincent Van Peteghem een discussie op gang gebracht om vanaf september 2021 alleen nog de CO2-waarde van WLTP te gebruiken. Het was de bedoeling een betere weergave van de werkelijke emissies van de voertuigen mogelijk te maken, maar dit wetsontwerp werd opgegeven. Op dit moment jongleren wij nog met de volgende 3 situaties en dit zal zo blijven tot het einde van de huidige wetgeving:

Zoals sinds begin 2021 het geval is, blijft de keuze tussen de CO2-waarde volgens NEDC 2.0 en WLTP mogelijk voor de eigenaar van de auto indien beide waarden op het goedkeuringsformulier (COC) worden vermeld

Er is geen ontkomen meer aan, de belastingverhoging komt eraan; veel automerken hebben aangekondigd dat ze vanaf de zomer van 2021 alleen nog de WLTP-waarde zullen vermelden

Beide waarden zullen nog tot eind 2022 voor hybrides worden vermeld, aangezien CO2-percentages belangrijk zijn voor de identificatie van "valse hybrides"

Er zij op gewezen dat in het geval van twee CO2-waarden op het goedkeuringsformulier voor een bedrijfsauto, de beslissing wordt genomen door de leasemaatschappij, die eigenaar van het voertuig blijft. Voor LIZY hebben we besloten om altijd de WLTP-waarde te gebruiken als er een keuze is, omdat deze norm representatiever is voor de werkelijke emissieomstandigheden tijdens het rijden.

Dus wat te doen aan de belastingverhoging?

Kort samengevat werd de WLTP-norm ingevoerd als een verbetering van de NEDC-norm, die niet langer relevant was. Het voordeel van de nieuwe WLTP-norm is dat de CO2-uitstoot van auto's op een realistischer manier wordt geschat. Dit zorgt enerzijds voor meer transparantie voor de consument en anderzijds voor druk op de fabrikanten om groenere voertuigen te produceren. Om de volledige toepassing van de WLTP-norm vlotter te laten verlopen, kunnen autofabrikanten bovendien nog steeds gebruik maken van een overgangsformule, NEDC 2.0 genaamd.

Helaas heeft deze verbeterde norm een negatief effect op de aftrekbaarheid van bedrijfsauto's. Geen paniek, er zijn oplossingen.

Eén manier is te zoeken naar auto's met een lagere CO2-uitstoot, zoals hybrides of elektrische auto's. Pas echter op dat je niet in de val van "namaak-hybrides" trapt.

Je kan ook een mobiliteitsbudget opstellen om verschillende milieuvriendelijke alternatieven te combineren. Interesse? Wij leggen hier alles uit over het mobiliteitsbudget.

Onze handige tools helpen je op weg

Bereken het VAA

Wat is het maandelijkse Voordeel Alle Aard dat de werknemer moet afdragen ?

Meer weten

Car Policy voorbeeld

Op zoek naar een car policy? Download hier een gratis voorbeeld!

Meer weten

Bereken de TCO van je wagenpark

Kijk verder dan enkel de aankoopprijs en bereken het totale kostenplaatje van de wagen

Meer weten