Elektrische voertuigen: wat er verandert in 2023 in België

Geleidelijk aan neemt het aantal thermische auto's, op benzine of diesel, af in de autoparken van Belgische bedrijven. Dit is geen toeval. Het is het resultaat van de "Wet tot verduurzaming van de fiscale en sociale mobiliteit" die Vincent Van Peteghem, de CD&V-minister van Financiën, heeft doorgevoerd in 2021.

Een nieuwe fiscaliteit, de uitdaging voor fleet managers

De wet maakt gebruik van fiscale maatregelen (aftrekbaarheid van voertuigen, CO2-bijdrage) om enerzijds het einde van de bedrijfswagens op fossiele brandstoffen te bevorderen en anderzijds de elektrificatie van het wagenpark te stimuleren. Deze wet kan de Belgische mobiliteit ingrijpend veranderen.

Het aantal bedrijfswagens in België werd geschat op 560.941 in 2022, wat ongeveer 10% van de voertuigen op de weg vertegenwoordigt. Veel van deze bedrijfswagens komen op de tweedehandsmarkt terecht aan het einde van het leasingcontract.

De wet zorgt ook voor een lastige uitdaging voor fleetmanagers die hun werknemers de beste voorwaarden willen bieden voor het vernieuwen van hun bedrijfswagen.

Om wegwijs te worden in dit doolhof, geven we een samenvatting van de data en concepten die in gedachten moeten worden gehouden bij het vernieuwen van het wagenpark.

Steeds minder voordelen voor thermische voertuigen

De wet ontmoedigt bedrijven om te investeren in thermische voertuigen voor hun werknemers door middel van twee beperkingen.

 • De fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselauto's neemt in de loop der jaren af.
 • Tegelijkertijd neemt de CO2-bijdrage die de werkgever aan de RSZ betaalt voor elk voertuig dat een werknemer ook privé gebruikt, eveneens aanzienlijk toe.

Fiscale aftrekbaarheid van thermische voertuigen

Hierbij is de aankoopdatum (of besteldatum) of de start van het leasingcontract van belang - vandaar het belang om op het juiste moment te bestellen! Hier is het schema:

 • Benzine- en dieselauto's die vóór 1 juli 2023 worden gekocht, zijn aftrekbaar tussen 50% en 80%. De aftrekbaarheid wordt berekend met behulp van de volgende formule:

120% - (0,5% X coëfficiënt X CO2/km), waarbij de coëfficiënt 1 is voor dieselauto's en 0,90 voor benzineauto's.

 • Benzine- en dieselauto's die worden gekocht tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 zijn aftrekbaar
 1. tot maximaal 75% tot 2025
 2. tot maximaal 50% tot 2026
 3. tot maximaal 25% tot 2027
 4. vanaf 2028 zijn deze auto's niet meer aftrekbaar.
 • Vanaf 2026 zijn alleen voertuigen zonder CO2-uitstoot aftrekbaar.

Solidariteitsbijdrage voor thermische voertuigen

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan een werknemer voor privégebruik, moet hij een speciale bijdrage, "solidariteitsbijdrage", aan de RSZ betalen op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig.

Sinds 1 januari 2023 bedraagt deze bijdrage minimaal 31,34 euro voor elk thermisch voertuig.

Tot 1 juli 2023 wordt de solidariteitsbijdrage als volgt berekend:

 • Voor benzineauto's: {[(CO2-uitstootpercentage x 9) - 768] / 12} x indexatiecoëfficiënt, en
 • Voor dieselauto's: {[(CO2-uitstootpercentage x 9) - 600] / 12} x indexatiecoëfficiënt

Daarna wordt deze bijdrage telkens vermenigvuldigd met een hogere coëfficiënt:

 • Op 1 juli 2023 wordt de solidariteitsbijdrage voor een thermisch voertuig vermenigvuldigd met 2,25
 • Op 1 januari 2025 wordt dit vermenigvuldigd met 2,75
 • Op 1 januari 2026 wordt dit vermenigvuldigd met 4
 • Op 1 januari 2027 wordt dit vermenigvuldigd met 5,5

Kortom, al snel wordt de solidariteitsbijdrage voor thermische voertuigen een veelvoud van wat het bedrijf zou moeten betalen voor elektrische voertuigen.

Elektrische voertuigen, vandaag voordeliger dan morgen

Op het eerste gezicht, bij het bekijken van een autogids, zou men kunnen concluderen dat elektrische auto's duurder zijn dan thermische auto's. Bij aankoop zijn elektrische auto's misschien duurder. Maar als we rekening houden met de kosten, belastingen en aftrekbaarheid van de auto, oftewel de totale eigendomskosten, wordt de elektrische auto veel voordeliger!

Dit is de trend van vandaag. In de niet al te verre toekomst zal de aftrekbaarheid echter beginnen af te nemen, in het belang van de staatskas en een duurzamere mobiliteit.

Fiscale aftrekbaarheid van elektrische voertuigen

In cijfers ziet dit er als volgt uit:

 • Elektrische auto's die in 2026 worden gekocht of geleast zijn voor 100% aftrekbaar.
 • Elektrische auto's die in 2027 worden gekocht of geleast zijn voor 95% aftrekbaar.
 • Elektrische auto's die in 2028 worden gekocht of geleast zijn voor 90% aftrekbaar.
 • Elektrische auto's die in 2029 worden gekocht of geleast zijn voor 82,5% aftrekbaar.
 • Elektrische auto's die in 2030 worden gekocht of geleast zijn voor 75% aftrekbaar.
 • Elektrische auto's die in 2031 worden gekocht of geleast zijn voor 67,5% aftrekbaar.

Deze percentages zijn van toepassing op zowel nieuwe als gebruikte auto's.

Solidariteitsbijdrage voor elektrische voertuigen

De solidariteitsbijdrage voor emissievrije voertuigen zal toenemen en in 2028 minimaal 31,15 euro bedragen. Dit is een fractie van de bedragen die moeten worden betaald voor een thermisch voertuig en in ieder geval lager dan het minimumbedrag dat in 2023 van kracht is.

In 2023 zal de "Wet tot verduurzaming van de fiscale en sociale mobiliteit" zichtbaar effect hebben op bedrijfswagens. Elektrificatie wordt werkelijkheid. De fiscale maatregelen voor auto's en laadpalen voor elektrische voertuigen maken emissievrije voertuigen steeds aantrekkelijker. Hier kunt u zien hoe u hiervan een win-winsituatie kunt maken voor uw bedrijf en tegen welke prijs u een elektrische auto kunt kopen of leasen.

Onze handige tools helpen je op weg

Bereken het VAA

Wat is het maandelijkse Voordeel Alle Aard dat de werknemer moet afdragen ?

Meer weten

Car Policy voorbeeld

Op zoek naar een car policy? Download hier een gratis voorbeeld!

Meer weten

Bereken de TCO van je wagenpark

Kijk verder dan enkel de aankoopprijs en bereken het totale kostenplaatje van de wagen

Meer weten