Van eenmanszaak naar vennootschap: dit is de impact voor je autokosten

Veel ondernemers overwegen na een tijdje om hun zelfstandige activiteiten niet langer uit eigen naam te voeren, maar onder te brengen in een vennootschap. Dat heeft zo zijn gevolgen voor de manier waarop autokosten fiscaal en boekhoudkundig verwerkt worden.

Bij een eenmanszaak worden je inkomsten belast via de personenbelasting. De beroepskosten die je maakt worden volgens een bepaald percentage in mindering gebracht van je omzet. Dat percentage hangt af van de mate waarin je het aangekochte of geleasede goed beroepsmatig gebruikt, maar ook van het type goed. Hetzelfde geldt voor de mate waarin je de btw kunt recupereren.

Voertuigen, bijvoorbeeld, zijn beperkt fiscaal aftrekbaar, net zoals de btw slechts gedeeltelijk gerecupereerd kan worden. Voor lichte vrachtvoertuigen – inclusief pick-ups – staat het percentage zowel voor de aftrekbaarheid als voor de btw-recuperatie op maximaal 100%. Bij personenwagens kun je maximaal 50% van de btw terug vorderen, terwijl alle andere kosten – inclusief het stuk niet-recupereerbare btw – aftrekbaar zijn volgens een percentage dat afhangt van de CO2-uitstoot en het type aandrijving.

Gedaan met het forfait van 75%

Vroeger speelde de CO2-uitstoot voor eenmanszaken en vrije beroepen geen rol. De aftrekbaarheid was steeds 75%, vermenigvuldigd met het percentage beroepsgebruik. Dat was in vele gevallen vijf zevende (vijf werkdagen op een week van zeven dagen) oftewel 71,4%. De twee percentages vermenigvuldigd leverde 53,6% op. Voor elke 1.000 euro die je aan autokosten uitgaf, kon je dus 536 euro in kosten nemen.

Dat is veranderd in 2020. Sinds 1 januari van 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van voertuigkosten voor eenmanszaken gelijkgeschakeld met degene die voor de vennootschappen geldt. Het percentage wordt berekend op basis van de volgende formule:

120% – (0,5% x coëfficiënt x CO2/km)

Voor diesel is de coëfficiënt 1. Voor cng bedraagt hij 0,90 (tot en met 11 fiscale pk). Voor andere brandstoffen (ook voor plug-inhybrides) is hij 0,95. Vanaf 141 g/km bedraagt de fiscale aftrek automatisch 50%, vanaf 200 g/km is dat nog 40%, het minimum.

Een voorbeeldje: was een Audi Q5 40 TDI Quattro S Tronic met een CO2-uitstoot van 138 g/km in 2019 nog voor maximaal 75% aftrekbaar voor een eenmanszaak, dan is dat sinds 2020 nog maar 120 – (0.5% x 1 x 138) = 51%.

Vennootschap zinvol?

Eenmanszaken worden dus geconfronteerd met een aftrekbaarheid die gemakkelijk met 20% zakt. Voor grote SUV’s met een hoge uitstoot gaat het zelfs om 35%. Ook voor de vennootschappen is de aftrekbaarheid verminderd ten opzichte van vroeger, maar dat wordt deels gecompenseerd door de hervormde vennootschapsbelasting. Zo bedraagt de basisaanslagvoet niet langer 33%, maar 25%.

Is dat voldoende om een overstap van eenmanszaak naar een vennootschap te rechtvaardigen? Niet noodzakelijk. Je mag ook niet vergeten dat je als zaakvoerder belast wordt op het privégebruik van de auto die je van je vennootschap krijgt. Het betreft het zogenaamde Voordeel van Alle Aard, dat eveneens afhangt van de CO2-uitstoot en de brandstofsoort, maar ook van de cataloguswaarde van de auto.

Om die reden kan het interessant zijn om een plug-inhybride te nemen met een uitstoot van maximaal 50 g/km (meer informatie over fake hybride auto's hier). Ook kun je je voordeel doen met een recente tweedehands leasewagen.Om die reden kan het interessant zijn om een plug-inhybride te nemen met een uitstoot van maximaal 50 g/km (meer informatie over fake hybride auto's hier). Ook kun je je voordeel doen met een recente tweedehands leasewagen.

Onze handige tools helpen je op weg

Bereken het VAA

Wat is het maandelijkse Voordeel Alle Aard dat de werknemer moet afdragen ?

Meer weten

Car Policy voorbeeld

Op zoek naar een car policy? Download hier een gratis voorbeeld!

Meer weten

Bereken de TCO van je wagenpark

Kijk verder dan enkel de aankoopprijs en bereken het totale kostenplaatje van de wagen

Meer weten