Facturatie, domiciliëring en boetes

Maandelijkse domiciliëring

  • Als je een domiciliëring hebt ondertekend, wordt het bedrag op de 1e dag van de volgende maand van je rekening afgetrokken. Als je ervoor gekozen hebt je facturen per overschrijving te betalen, wordt de vervaldatum op de factuur vermeld.

  • Het is belangrijk om te weten dat de huur op voorhand te betalen is, daarom volgen de eerste twee rekeningen elkaar vaak op de voet. Bijvoorbeeld: als je op de 10de van de maand je wagen krijgt, ontvang je je eerste factuur rond de 14de (voor de huidige maand) en wordt de factuur van de volgende maand op de 25e verzonden (dus slechts 11 dagen later).

  • In geval van laattijdige betaling brengt elke vervallen en onbetaalde som, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, interesten op aan de wettelijke rentevoet in de handelstransacties; de verschuldigde sommen worden bovendien met 15% verhoogd ten titel van schadebeding, bepaald en aanvaard als forfaitair.

Boetes

  • De proces-verbalen komen aan bij D’Ieteren Lease en zij sturen dit via e-mail of per post naar jou door. Vanaf een aanmaning voor administratieve boetes of een tweede herinnering voor boetes zal D’ieteren Lease de boete betalen en worden de bedragen doorgerekend.