Facturatie, domiciliëring en boetes

💰 Hoe gebeurt de maandelijkse betaling?

  • Je betaalt de overeengekomen maandelijkse leasevergoeding via bankdomiciliëring.

  • De betaling gebeurt in principe op de 23e dag van elke kalendermaand.

  • Meer hierover lees je in onze Algemene Voorwaarden die je terugvindt onder "nuttige documenten".

🚓 Ik heb een boete, wat nu?

  • Je betaalt zelf de verkeersboetes en retributies die verband houden met de wagen.

  • De boetes die bij ons toekomen, zal LIZY doorsturen naar de gebruikelijke bestuurder.

  • Elke boete of andere kosten in verband met de wagen die je niet tijdig betaalt, zullen door LIZY voor jouw rekening betaald worden en doorgerekend worden aan je samen met een administratieve kost van €25.